web templates free download

BLOKZIJL

De ligging aan de Zuiderzee maakte van Blokzijl al vroeg een perfecte overslaghaven. Eerst voor de turf uit het Overijsselse achterland, richting de Hollandse steden, later als stapelplaats voor koopmansgoederen. De welvaart in
de Gouden Eeuw kan men afmeten aan de Hollands aandoende trap-, klok, hals en lijstgevels rond de Havenkolk. Al in de 15e eeuw was op deze plaats een sluis (Zijl), met een versterkt turftolhuis (Blockhuys). De beschutte Havenkolk legde men aan omstreeks 1560. Tussen 1580 en 1590 ontstond de vesting Blokzijl, een bolwerk in de tachtigjarige oorlog met Spanje. Toen de haven te vaak verzandde verplaatste de overslag vanuit grote zeeschepen zich naar Zwartsluis.
Blokzijl behield de turfexport en ontwikkelde zich als handelscentrum van de mattenschippers en daarnaast bloeide de houthandel/-zagerij op.Vooral de laatste vijftig jaar ontdekt de pleziervaart, met anderen vormen van toerisme, het havenstadje...

 Zo´n 20.000 jachten passeren per seizoen de pittoreske sluis. Sporen van nering en ambacht, maar vooral die van de verbondenheid met het water, vindt men in ´Het Gildenhuys´ aan de Kerkstraat. Een kanon aan de Havenkok herinnert aan de waarschuwingsfunctie, die Blokzijl had in de tijd dat er geen mobiele telefoons, e-mail waren. Bevolking in het achterland werd daarmee gewaarschuwd voor hoog water of mogelijke overstromingen.