amp templates

WEERRIBBEN

De Weerribben ligt in de Kop van Overijssel, in de buurt van Steenwijk. Het is een landschap waar water en riet overheersen. Samen met het naburige natuurreservaat De Wieden vormt het het belangrijkste moerasgebied vann Noordwest Europa. In 2004 is de Weerribben verkozen tot mooiste plekje van Nederland. Het huidige landschap van de Weerribben is ontstaan door het afgraven van veen voor de turfwinning. Sporen daarvan zijn zowel in het landschap als in de naam van het gebied terug te vinden. Ribben zijn smalle stroken land waarop de uitgestoken turf te drogen werd gelegd en de weren zijn de uitgeveende delen, ook wel petgaten genoemd. 

De Wieden
Het gebied dat wij nu De Wieden noemen, ligt tussen twee stuwwallen: het Hoge Land van Vollenhove en het gebied rond Steenwijk. Dit land was in vroeger tijden erg drassig en er stroomden verschillende rivieren. Daar waar het water stagneerde, ontstonden rietvelden met veel grote zeggen en veenmos. Deze planten hebben vooral gezorgd voor de vorming van laagveen in De Wieden. In de Middeleeuwen was al bekend dat gedroogd laagveen (turf) goed te gebruiken was als brandstof. Vooral in de 17e eeuw ontstond een bloeiende handel in turf. In Blokzijl, Vollenhove en Zwartsluis kunt u nog de huizen zien die in die periode van welvaart zijn gebouwd.